woensdag, 12 oktober 2016 09:25

Onafhankelijk onderzoek naar mogelijkheden voor speeltuin en kinderboerderij

Een externe organisatieadviseur gaat de mogelijkheden onderzoeken om de speeltuin en kinderboerderij in Houten te behouden. Het besluit om een onafhankelijk bureau in te schakelen, is in gezamenlijk overleg genomen door de gemeente en het bestuur van Stichting Buitenwereld, waar de speeltuin en de kinderboerderij onder vallen.

Het in Houten gevestigde bureau Rijnconsult heeft de opdracht op korte termijn een analyse te maken van hoe Buitenwereld in zwaar weer is geraakt. Ook is het bureau gevraagd om advies over een zodanige inrichting van de organisatie dat de speeltuin en kinderboerderij in de toekomst behouden kunnen blijven.

Wethouder Jocko Rensen (welzijn): ‘We willen de feitelijke situatie bij Buitenwereld in beeld brengen. Hoe is het nu en hoe heeft het zo ver kunnen komen. Om op basis daarvan vervolgstappen te zetten. Wat ons drijft is het maatschappelijk belang om de speeltuin en kinderboerderij open te houden. Maar dan wel met een organisatie erachter die minder kwetsbaar is.’

Vertegenwoordigers van de gemeente en van Stichting Buitenwereld hebben zitting in de commissie die het Rijnconsult-onderzoek begeleidt. Het bureau zal binnen een aantal weken verslag uitbrengen. ‘We willen voortvarend te werk gaan, maar niet overhaast’, zegt Rensen. ‘Zorgvuldigheid gaat wat ons betreft voor alles.’