maandag, 19 december 2016 13:27

Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig

Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat is verantwoord. Er zitten in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar in zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden is voor een speelverbod.

Het extra kankerrisico is ’verwaarloosbaar’. Dit is de conclusie van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de eventuele gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgras met rubbergranulaat. Ook de Vereniging Sport en Gemeenten, het ministerie van VWS en de KNVB nemen het advies van RIVM over. De gemeente Houten sluit zich aan bij deze conclusie.

Onderzoek RIVM

Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Op basis van een literatuuronderzoek heeft het RIVM alle relevante wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Deze bevindingen zijn gecombineerd met het veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden zijn 600 monsters onderzocht. Daarmee is duidelijk geworden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat.

In een ander onderdeel van het uitgebreide onderzoek is in een lab gekeken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat.

Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten. Ook al zou een andere norm gehanteerd worden – die voor consumentenproducten – dan nog zou het advies hetzelfde zijn. Het onderzoek richtte zich immers op de gezondheidsrelatie en niet op Europese normen.

Kunstgrasvelden in Houten

In de gemeente Houten zijn twee sportvelden met dit type korrels: bij Delta Sports (veld 3) en bij SV Houten (veld 2). De gemeente heeft de voetbalverenigingen en de overige gebruikers van de velden vandaag geïnformeerd over het advies van het RIVM.

Overig onderzoek

De Europese Commissie heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2017 verwacht. Daarnaast wordt ook in Amerika onderzoek gedaan naar de gevolgen van rubbergranulaat voor de gezondheid. De gemeente Houten volgt deze ontwikkelingen met veel belangstelling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM