dinsdag, 27 december 2016 12:00

Veiligheid tijdens Oud&Nieuw

De kerstvakantie is een feestelijke tijd. Vooral met de jaarwisseling wil iedereen een feestje bouwen. Dit mag ook, maar we moeten ons wel aan een aantal regels houden. Regels rond het kopen en afsteken van vuurwerk bijvoorbeeld.

Vuurwerk kopen en afsteken

U mag consumentenvuurwerk alleen afsteken op oudejaarsdag (31 december) van 18.00 uur (voorheen 10.00 uur) tot 2 uur ’s nachts. Deze afsteekperiode is door de rijksoverheid vastgesteld om de overlast beperkt te houden. Vuurwerk mag aan consumenten verkocht worden op 29, 30 en 31 december, dus de 3 dagen voorafgaand aan de jaarwisseling. Als één van deze dagen op een zondag valt, mag er op die dag geen vuurwerk verkocht worden. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 december. Alleen winkeliers met een speciale vergunning van de gemeente mogen het vuurwerk verkopen. De gemeente controleert in samenwerking met politie of de verkooppunten zich houden aan de regels voor opslag en verkoop.

Er geldt een minimumleeftijd om vuurwerk te kopen. Op de verpakking van vuurwerk staat welke leeftijdsgrens ervoor geldt. De minimumleeftijd is 12 jaar, 16 jaar of 18 jaar, afhankelijk van het soort vuurwerk en de hoeveelheid kruit die erin zit. De verkoper mag naar een identiteitsbewijs vragen.

Kijk voor meer informatie over het veilig afsteken van vuurwerk op www.4vuurwerkveilig.nl

Vuurwerkvrije zones

De gemeente Houten heeft vuurwerkvrije zones ingesteld. In vuurwerkvrije zones mag geen vuurwerk worden afgestoken. Dus ook niet op tijden waarop dat normaal gesproken wel toegestaan is. Lees hier meer over de vuurwerkvrije zones in Houten.

Wat doet de gemeente

De gemeente Houten zorgt samen met politie, brandweer, jongerenwerk en bureau Halt voor maatregelen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen. Er worden verschillende maatregelen genomen om overlast, vernielingen en schade te voorkomen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er geen brandbare losse spullen in de openbare ruimte liggen, zoals zwerfafval, pallets en dergelijke. Verder worden in de week voor de kerstvakantie afvalbakken, textiel- en luiercontainers en dispensers voor hondenpoepzakjes afgesloten. Bureau Halt geeft preventief vuurwerklessen op basisscholen. De politie controleert in deze periode extra op vuurwerk op straat en bij scholen. Vreugdevuren zijn verboden, tenzij er een ontheffing voor is verleend door de gemeente.

Wat kunt u zelf doen

Tijdens Oud & Nieuw is er een grotere kans dat dingen uit de hand lopen. Helaas slaat een feeststemming soms om in agressie en geweld. Relschoppers brengen dan zichzelf en anderen in gevaar. Vaak hinderen zij ook politie, brandweer en ambulance. Help mee om Oud & Nieuw een feest te laten blijven!

  • Zorg dat uw geparkeerde auto niet de doorgang op de openbare weg blokkeert als u op bezoek gaat bij familie of vrienden. De hulpdiensten moeten als het nodig is snel ter plekke kunnen zijn.
  • Kom in actie als u getuige bent van agressie en geweld. Er is altijd wel iets wat u kunt doen. 112 bellen bijvoorbeeld.
  • Noteer indien mogelijk uiterlijke kenmerken en/of maak een foto of filmpje met uw mobiele telefoon.
  • Woont u in de buurt van een school of winkels en ziet u verdachte zaken, neem dan contact op met de politie.
  • Let altijd goed op uw eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is.

Wat als het uit hand loopt?

Mocht het toch uit de hand lopen, dan treedt de politie tegen mensen die overlast veroorzaken onverbiddelijk op. Daarvoor zet de politie extra agenten in. De gemeente en politie kunnen ook extra maatregelen nemen, zoals het geven van een bekeuring bij het afsteken van vuurwerk bij scholen en winkelcentra. Daarnaast wordt supersnelrecht toegepast waarbij verdachten direct na de jaarwisseling op zitting moeten komen, en de ZSM-aanpak. Dit is een effectief lik op stuk instrument dat het mogelijk maakt dat veroordeelden direct en zichtbaar op Nieuwjaarsdag al een taakstraf moeten uitvoeren en/of schade aan slachtoffers moeten vergoeden.