donderdag, 27 augustus 2015 18:19

Enquête over schaliegas. Vul in!

De Milieu Werkgroep Houten wil graag weten hoe u over eventuele winning van schaliegas in onze gemeente denkt. Daarom hebben we een korte enquête van twee minuten online gezet. Met behulp van uw mening kunnen we een afgewogen standpunt innemen.

Wanneer u mee wilt denken over dit onderwerp, dan vragen we u uw e-mailadres achter te laten.

Ga naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/VRN96ZC