zondag, 21 augustus 2016 13:38

Ons Fonds voor buurtactiviteiten

Wilt u samen met buurtbewoners uw buurt een beetje mooier maken? En zelf de handen uit de mouwen steken? Ons Fonds draagt financieel bij aan goede ideeën of plannen die het onderling contact in de buurt versterken.

Denk hierbij aan aandacht voor eenzame of oudere inwoners, een bankje in de buurt of de aanleg van een moestuin. Misschien is Burendag Houten op 24 september een mooi moment om uw idee uit te voeren.

Kent u deze al?

De Wakkere Akker en Ferme Berm zijn initiatieven van bewoners uit De Akker en De Bermen. Ze dragen op een positieve manier bij aan het onderlinge contact in de buurt. Of het initiatief van kapster Patricia van den Brom. Zij is in De Krachtfabriek een mini(ma) kapsalon gestart. Speciaal voor inwoners met een laag inkomen. Wij laten ons graag verrassen door originele ideeën.

Aanvragen

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen. Alleen voor Burendag 2016 moet uw aanvraag vóór 7 september bij ons binnen zijn. Meer informatie over Ons Fonds vindt u op www.houten.nl/onsfonds. Daar kunt u ook het aanvraagformulier downloaden. Ons Fonds staat op de activiteitenmarkt op 3 september.