dinsdag, 18 oktober 2016 14:25

Oproep tot invullen van de gezondheidsmonitor

Op 6 september viel bij 2400 Houtense inwoners een uitnodiging van de GGD op de mat om mee te doen aan een gezondheidsonderzoek. Inmiddels zijn al een flink aantal vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen, zijn er nog meer nodig.

U doet toch ook mee?

Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Hartelijk dank daarvoor. Heeft u nog geen tijd gehad om de vragenlijst in te vullen? Dan roepen wij u op dit zo snel mogelijk te doen. De vragenlijst en meer informatie over de gezondheidsmonitor kunt u vinden op www.ggdru.nl/gezondheidsmonitor. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

In de vragenlijst staan vragen over allerlei onderwerpen, zoals bewegen, contacten in de buurt of over hoe u zich voelt. U vraagt zich vast af, wat kan een gemeente daarmee? De gemeente maakt plannen om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren en zet in op activiteiten om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Gezondheidstips voor een gezonder leven

Inwoners die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, kunnen na afloop van het onderzoek een persoonlijk leefstijlprofiel inkijken. In het leefstijlprofiel worden op basis van de gegeven antwoorden tips gegeven voor een gezonde leefstijl.