maandag, 15 mei 2017 22:58

Stillere windmolens met kunststof uilenveren

Afgelopen maandag startte Energiebedrijf Eneco met het aanbrengen van de ‘uilenveren’ op de wieken van de Houtense windmolens. Deze speciale kunststof veren zorgen voor een geluidsreductie voor alle omwonenden. De klus is naar verwachting in twee weken geklaard.

Natuur als voorbeeld

De toepassing van de ‘uilenveren’ is afgekeken van de natuur. Uilen zijn nachtdieren die met hun bijzondere veren een prooi geruisloos kunnen benaderen. De veertjes doorbreken namelijk de luchtstroom langs hun vleugels. De innovatieve kunststof uilenveren op de Houtense molens zijn op dit principe gebaseerd. De veren op de windmolens zorgen dat de wieken stiller door de lucht draaien.

Demper

Ook gaat Eneco zo snel mogelijk de bromtoon in de molens aanpakken. Er ligt nu een ontwerp voor een demper bij de fabrikant. Na goedkeuring duurt het ongeveer twee maanden tot de demper geinstalleerd kan worden.

Aangepast draaiprogramma

De ‘uilenveren’ en het oplossen van de bromtoon zijn de uitkomst van de dialoog tussen Eneco, direct omwonenden en de gemeente. Samen is gezocht naar maatregelen die de ervaren geluidsoverlast van Windpark Houten verminderen. Voor deze twee oplossingen was brede steun onder de direct omwonenden.

Over de derde oplossingsrichting zijn de omwonenden van het windpark verdeeld, namelijk: een proefperiode met een aangepast draaiprogramma van de molens. Het doel is hiervan is de (nacht)rust nog verder te bevorderen. Deze proefperiode kan niet plaatsvinden omdat de direct omwonenden niet op één lijn zitten over de effecten ervan.

Komende weken gaat mevrouw mr. Hermine van Hoek als onafhankelijke derde verkennen of de direct omwonenden bereid zijn om toch weer met elkaar in gesprek te gaan over een proefperiode.

Meer informatie over het proces en het windpark vindt u op de projectwebsite

Op de foto boven van links naar rechts:

Frank Oomen (directeur Operations, Generation & Storage Eneco), Michiel van Liere (wethouder) en Henri Vermeulen (omwonende) tonen de kunststof uilenveren