Toon items op tag: windmolens - OnsHouten

Met ingang van donderdag 12 april gaat Eneco een proef van 3 maanden doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. De molens gaan dan overdag vaker draaien dan nu het geval is en ’s nachts volgens een speciaal ontwikkeld programma om maximale geluidsvermindering te bereiken.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Eneco is van plan om een proef van 3 maanden te doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat een meerderheid van de omwonenden vóór zo’n proef is. De gemeente wil deze proef mogelijk maken.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Gemeente Houten en Eneco willen dit jaar een proef doen met een alternatief draaiprogramma voor Windpark Houten. Eneco stelt als voorwaarde dat hiervoor steun moet zijn bij de direct omwonenden.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Afgelopen maandag startte Energiebedrijf Eneco met het aanbrengen van de ‘uilenveren’ op de wieken van de Houtense windmolens. Deze speciale kunststof veren zorgen voor een geluidsreductie voor alle omwonenden. De klus is naar verwachting in twee weken geklaard.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Het college van burgemeester en wethouders stuurt een brief over Windpark Houten aan de gemeenteraad.

In deze brief geeft het college aan dat zij direct omwonenden van het windpark de ruimte wil geven om samen op één lijn te komen over een proefperiode met een aangepast draaiprogramma.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Het plaatsen van ‘uilenveren’ en het wegnemen van de bromtoon zijn de meest optimale oplossingen om de ervaren geluidsoverlast van Windpark Houten te verminderen. Het voorstel om een test te doen met een aangepast draaiprogramma kan niet op brede steun rekenen onder direct omwonenden.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

De heer van Buuren, een van de deelnemers aan het mediationtraject, liet in een statement weten trots en teleurgesteld te zijn. Trots vanwege het feit dat er in het traject veel bereikt is.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

De bewoners werden vertegenwoordigd door Maurice Bakker, Patrick van Buuren en Henry Vermeulen. Samen met Operationeel manager Frank Oomen van Eneco en wethouder Michiel van Liere van de gemeente Houten werd verslag gedaan van de besprekingen die tot deze week in beslotenheid hadden plaatsgevonden.

Gepubliceerd in Politiek

Eneco, een aantal omwonenden en de gemeente organiseren 27 oktober een bijeenkomst over Windpark Houten. Bezoekers krijgen informatie over de resultaten van de mediation en over mogelijke oplossingsrichtingen voor de ervaren geluidsoverlast. Ook kunnen zij vragen stellen en hun inzichten en oplossingen te delen.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

De bijeenkomsten over de stand van zaken rondom Windpark Houten vinden eind oktober plaats. Omwonenden en andere geïnteresseerde inwoners krijgen dan informatie over de resultaten van de mediationgesprekken en over mogelijke oplossingsrichtingen voor de ervaren geluidsoverlast. Alle aanwezigen kunnen vragen stellen en inzichten en oplossingen delen.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws