vrijdag, 28 oktober 2016 17:00

Mediationtraject Overlast Windmolens in volgende fase

De bewoners werden vertegenwoordigd door Maurice Bakker, Patrick van Buuren en Henry Vermeulen. Samen met Operationeel manager Frank Oomen van Eneco en wethouder Michiel van Liere van de gemeente Houten werd verslag gedaan van de besprekingen die tot deze week in beslotenheid hadden plaatsgevonden.

De beslotenheid was nodig om het vertrouwen weer te herstellen, maar bleek in de dagelijkse omgang met buren best ingewikkeld. Het was een pittige periode waarin veel geleerd is over elkaars standpunten.

De drie partijen hebben verschillende oplossingsrichtingen bedacht waarbij de meest realistische liggen in een verschillend regimes voor dag en nacht. Daarnaast wil men gaan experimenteren met zogenaamde ‘uileveren’: aanpassingen op de wieken waardoor een halvering van geluidsoverlast mogelijk lijkt. Zie voor info hierover bijvoorbeeld deze website.

Behalve metingen zal ook een belevingsonderzoek gedaan worden (hoe wordt geluidsoverlast in de oude en nieuwe situatie ervaren). De eerste concrete resultaten zullen nog zeker een half jaar op zich laten wachten.

Vanuit de zaal werden verschillende reacties ontvangen; van mensen die niet begrijpen waarom de windturbines eigenlijk stilstaan tot sceptische reacties van mensen die zich afvragen of de maatregelen afdoende zullen zijn.

De fractie van VVD Houten volgt het proces met grote belangstelling. Draagvlak in de directe omgeving is erg belangrijk voor het slagen van projecten als deze. Als de geluidsoverlast zeer sterk verminderd kan worden dan is dat goed nieuws voor de omwonenden.

 

Media

Jon Nellestijn - Omroep Houten