zondag, 08 oktober 2017 11:11

Wat vindt u van zonnevelden in het buitengebied van Houten?

Onze vraag naar stroom neemt toe. Zonne-energie is een manier om deze stroom zonder schadelijke uitstoot op te wekken. Daarom plaatsen mensen zonnepanelen op hun dak. Zonnepanelen kunnen ook gezamenlijk worden geplaatst in een zonneveld.

In Nederland groeit de vraag naar zonnevelden. Voor de gemeente dragen zonnevelden bij aan het halen van de klimaatdoelen.

Gespreksavond zonnevelden

Op woensdag 20 september kwamen inwoners van Houten en andere geïnteresseerden bijeen om te praten over zonnevelden. Zonnevelden zijn nieuw voor Houten en daarom vindt de gemeente het belangrijk de input van inwoners te horen. Deze input van inwoners wordt gebruikt bij het scherpstellen van het uitnodigingskader zonnevelden. Klik hier voor het verslag en de presentatie.

Uitnodigingskader zonnevelden

Tijdens de gespreksavond werd de website van het concept uitnodigingskader zonnevelden gepresenteerd. Het doel van het uitnodigingskader zonnevelden is:

  1. Inzichtelijk maken waar er in Houten mogelijk ruimte is voor zonnevelden én;
  2. Alle belangrijke informatie over zonnevelden in Houten samen te brengen.

Zowel voor investeerders als voor enthousiaste of bezorgde burgers is hier informatie te vinden. Bij het vaststellen van het uitnodigingskader heeft de gemeente gesproken met experts, belangengroepen en inwoners.

Kansenkaart

Het buitengebied van Houten is in de kansenkaart opgedeeld in een aantal gebieden. Per gebied is aangegeven of de gemeente daar kansen ziet voor zonnevelden. Rood = weinig kansrijk, oranje = kansen onder voorwaarden, groen = kansrijk met beperkte voorwaarden. Welke kleur een gebied krijgt hangt af van verschillende afwegingen. Zo is er onder andere rekening gehouden met: weidevogels, de Hollandse waterlinie, landschap, natuur, cultuurhistorie en de ontwikkelingen in een gebied.

Geef ook uw mening over zonnevelden. Vul hier de vragenlijst in.