zaterdag, 09 januari 2016 16:00

Schriftelijke vragen VVD Houten over leegstand kantoren

In het AD / Utrechts Nieuwsblad van 9 januari (zie bijlage) wordt de leegstand van kantoren in de regio beschreven. In Houten is volgens het artikel de leegstand gestegen van 14% naar 22,5% terwijl de trend in de regio Midden Nederland juist dalend is.

Deze cijfers baren de fractie van VVD Houten veel zorgen. Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Zijn deze cijfers een juiste voorstelling van de werkelijkheid?
  2. Is het bekend wat de oorzaak van deze enorme stijging is?
  3. Welke (extra) maatregelen neemt de gemeente om deze trend te keren?

De leegstand van kantoren is landelijk gemiddeld 16%. Houten deed het hier altijd beter, bij de laatste meting was de leegstand 14%. In het krantenartikel wordt gemeld dat de leegstand van kantoren in de regio is gedaald maar in Houten is gestegen. De fractie van VVD Houten wil graag van het college horen of deze cijfers kloppen.

Uit het krantenartikel wordt verder niet duidelijk waar deze enorme stijging door is veroorzaakt. Wij willen daarom dat dit wordt uitgezocht en wordt bekeken welke tegenmaatregelen de gemeente kan nemen om verdere stijging te voorkomen. Welke extra maatregelen gaat het college nemen om de trend te keren zodat ook in Houten een lagere leegstand van kantoren op korte termijn verwacht kan worden.

Schriftelijke vragen worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen beantwoord.

Zie ook: 20160110-schriftelijke-vragen-vvd-naar-aanleiding-van-artikel-adun-over-leegstand-kantoren (pdf, 0.29 MB)