maandag, 08 februari 2016 11:32

Afronding bouw Castellum-West

In maart gaat de afronding van het bouwproject Castellum West van start. Er komen in totaal 110 woningen, die in fases worden gebouwd.

Eerst verrijzen de hofwoningen aan Piazza. Daarna volgt de bouw van de grachtwoningen. Per fase wordt het omliggende openbare gebied ingericht. Ook worden de gracht en de groene zone om Castellum (Het Carré) gerealiseerd. In de hoofdfietspaden komen bruggen om Castellum met de omliggende woonwijken te verbinden. Afhankelijk van de verkoopresultaten is de verwachting dat eind 2018 de oplevering van de laatste woning is.

Hofwoningen

De hofwoningen worden in twee fases gebouwd. Half maart is de start van de eerste fase naast Piazza, ten zuiden van het Castellumpad. Aansluitend wordt na de bouwvak de tweede fase aan de zuidzijde gebouwd, naast het hofje dat daar in 2013 kwam. Naar verwachting zijn beide hofjes eind 2016 gereed.

Grachtwoningen

In de tweede helft van 2016 start ook de bouw van de grachtwoningen. Hierbij wordt gestart in de noordwesthoek met de woningen in het verlengde van de eerder gebouwde grachtwoningen bij de Leedijkerhout. Vervolgens worden de westelijke grachtwoningen vanaf het Leedijkerhout richting het zuiden (wijk De Stenen) gebouwd. Als laatste volgt de bouw van de woningen aan de zuidzijde richting het spoor, waarna alle woningen in Castellum zijn gebouwd.

Contact

Informatie over de woningen vindt u op www.castellumwonen.nl. Met algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met projectleider, Jules Tonneijck. Met vragen over de uitvoering, planning en dergelijke kunt u terecht bij Rico Hoornaar, projectleider uitvoering. Beiden zijn bereikbaar via (030) 63 92 611.