zondag, 10 februari 2019 16:11

Informatieavond padden

Elk jaar zorgen vrijwilligers van de paddenwerkgroep van de Milieu Werkgroep Houten dat padden, kikkers en salamanders op tijd gered worden in het Imkerspark. Op 26 februari is er een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden die hieraan willen bijdragen.

In maart en april speuren vrijwilligers direct na het donker worden het fietspad af in het Imkerspark. Het gaat om het gebied tussen het Haltnahuis en de Rondweg. Iedere vrijwilliger bewaakt een eigen stuk. Wordt er een pad of kikker gezien, dan wordt deze met een emmer vervoerd naar de waterkant. Hierdoor voorkomen we dat ze worden platgereden.Tijdens de informatieavond kan er aan een deskundige vragen worden gesteld.
Deze avond vindt plaats op 26 februari 2019 in het NME, Keercamp 13, het begint om 19:30 uur.
Wanneer u interesse heeft, bent u van harte welkom. De avond eindigt uiterlijk om 21.30 uur.