Toon items op tag: Groen - OnsHouten

Houten - 19 november 2014. Wethouder Herman Geerdes plant de eerste nieuwe boom, een Amberboom, langs de Rondweg. Deze nieuwe bomen moeten voor de gerooide kastanjes in de plaats komen.

Gepubliceerd in Eigen berichten

Afgelopen zaterdag was de Nationale Natuurwerkdag. In Houten waren tientallen geinteresseerden samen met vrijwiligers van de Milieuwerkgroep Houten aan het werk bij het knotten van een reeks knotwilgen.

Gepubliceerd in Nieuws

In het blad Kruisbek heeft Jeroen Steenbergen een artikel gepubliceerd over de ransuilen die dit jaar waren te vinden in het Kooikerspark. Met zijn toestemming hebben we dit artikel op de website geplaatst:

Gepubliceerd in Nieuws

Waarschijnlijk dit jaar nog wordt de bomenwal op de oostelijke Rondweg tussen De Weide en Het Meer vervangen. In plaats van gemanipuleerde zieke kastanjebomen komen er verschillende type bomen.

De gemeente Houten heeft met de Milieu Werkgroep Houten gesproken over deze vervanging.

Gepubliceerd in Nieuws

Woensdag 22 oktober worden de zieke kastanjebomen ter hoogte van de wijk De Sloten tot en met de wijk De Meren gerooid.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 en 16.00 uur.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Houten - 27 september 2014. De appels in en rondom Houten zijn rijp en worden volop geplukt. Omdat de gemeente Houten ervoor gezorgd heeft dat op diverse plekken fruitbomen staan waar iedereen van kan genieten, kon men bij de Klaverhof in 't Oude Dorp gratis appels plukken.

Gepubliceerd in Eigen berichten

De gemeente heeft onlangs een pilot uitgevoerd met de inzameling van taxussnoeisel uit de openbare ruimte. Ook bekijkt de gemeente de mogelijkheden voor inwoners om taxussnoeisel op een centrale plaats in te leveren.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Op zondag 21 september organiseert de Milieu Werkgroep Houten haar maandelijkse fietsexcursie. Een deskundige geeft tijdens de tocht uitleg over gallen.

Gallen zijn vergroeiingen van de plant of boom, die worden veroorzaakt door insecten, galmijten en schimmels.

Gepubliceerd in Aankondigingen

Op vrijdag 4 juli waren verschillende raadsleden ingegaan op de uitnodiging van Gebiedscoöperatie O-gen voor een excursie in de Kromme Rijnstreek. Het doel van de excursie was te zien hoe de samenwerking binnen de gebiedscoöperatie in de praktijk werkt, kennisnemen van enkele activiteiten, in gesprek gaan met ondernemers, belangenvertegenwoordigers, terreineigenaren, en collega's over de zaken waar zij tegenaan lopen.

Gepubliceerd in Politiek

Robert Derks, de bedenker van Houten, heeft de gemeente Houten opgeroepen nieuwe bomen aan te planten langs de Rondweg. "Er moeten nieuwe, gezonde bomen worden teruggeplaatst om het markante beeld van Houten te behouden". Wethouder Geerdes reageert en geeft aan dat met hulp van Kazachstan en Rijkswaterstaat dit najaar nieuwe bomen worden geplant.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Pagina 6 van 9