Toon items op tag: Groen - OnsHouten

Vanaf 14 januari 2013 wordt op verschillende plekken in de wijk Noordwest gestart met het uitdunnen van plantsoenen. Het gaat om delen rondom het Imkerspad, achter de Kalverhoeve en langs het fietspad achter de Jachthoeve. Bij deze werkzaamheden wordt een deel van de struiken en bomen  verwijderd.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Naar aanleiding van vragen in de laatste Algemene Ledenvergadering van VVD Houten licht Paul Soesbergen het wat en waarom van de bomenkap in Houten toe.

De gemeente heeft bomen gekapt in de wijk De Weide. Sommige inwoners maakten zich zorgen dat door deze kap Houten zijn groene karakter zou verliezen.

Gepubliceerd in Politiek

13 december was een feestelijke dag in Houten, de ZAP-gemeente (Zwerf-Afval-Pakken) van 2012. In ons mooie kringloopcentrum werden de oorkondes en ZAP-speldjes voor de Zwerfafvalpakkers uitgereikt. Ook werd de gemeentelijke website gelanceerd, waar burgers zich kunnen aanmelden om te helpen tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart 2013.

Gepubliceerd in Politiek

Wethouder Kees van Dalen (beheer openbare ruimte) heeft op 13 december in Kringloopwinkel Houten ZwerfAfvalPakkers (ZAP) in het zonnetje gezet. In de kringloopwinkel reikte hij hen een oorkonde en een ZAP-speldje uit. GroenLinks-raadslid Tijm Corporaal gaf bij die gelegenheid een toelichting op zijn voorstel om buurtambassadeurs te werven.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Het is en blijft een ergernis: rommel op straat die anderen achteloos weggooien. Een legertje van zo’n vijftig Houtenaren laat het niet bij ergernis: zij ruimen vrijwillig de rommel van een ander op.

Gepubliceerd in Nieuws

Op zaterdag 1 december jl. doken onverwachts een vrouw op stelten, een man en een mobiele composteerinstallatie in het centrum van Houten op. De aanvankelijk aangekondigde proef met de installatie bleek een leerzame theateract te zijn. Volwassen en kinderen konden met eigen ogen zien en ook voelen hoe ter plekke compost en groene stroom van groente- fruit- en tuinafval (GFT) werd gemaakt.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Op diverse plekken wordt Houten opgefleurd door het planten van in totaal 250 vierkant meter bloembollen. De bloembollen zijn gewonnen door een ambtenaar van de gemeente bij een prijsvraag die was uitgeschreven door de firma Lubbe & Zoon BV uit Lisse.

Gepubliceerd in Nieuws

Openbare basisschool De Brug gaat volgend jaar in de lente ook na schooltijd en in het weekend veel activiteit rond de school organiseren. Het grasveldje naast de school aan de Beverakker wordt veranderd in moestuintjes voor de leerlingen...

Gepubliceerd in Nieuws

De Knotgroep Houten gaat zaterdag 24 november knotten op fort ’t Hemeltje, Fortweg 11 te Houten. In overleg met Staatsbosbeheer en de fortwachter is een leuk gedeelte uitgezocht op en langs de wal en de fortgracht aan de westzijde. Elf zeer grote en tien grote wilgen zijn daar aan een knotbeurt toe. De takken worden verwerkt in ...

Gepubliceerd in Nieuws

Geschreven door Marjo Heijman

IMG_4628_640x480 Pneumatisch injecteren kastanje Oude Dorp

De 3 monumentale bomen staande voor restaurant de Roskam, zijn voor het Oude Dorp in Houten beeldbepalend.
Wat direct opvalt is de middelste boom sterk achterblijft in groei en bladvorming.

Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 9 van 9