Toon items op tag: Wonen - OnsHouten

Per 1 juli 2015 is een nieuwe huisvestingsverordening van kracht. Hierin staan de regels voor de verdeling van sociale huurwoningen (huurprijs tot € 710,68). Doel is de schaarse sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, op een heldere manier.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Jongeren en starters hebben in Houten grote moeite om een betaalbare huurwoning te vinden. Viveste wil daar iets aan doen en heeft het plan om twee kantoorpanden aan de Spoorhaag en het Achterom voor die doelgroep om te bouwen.

Gepubliceerd in Wonen

Op 13 mei jl. vond op het gemeentehuis de inwonersbijeenkomst plaats over “de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025”, de toekomstvisie waaraan vele (ruim 1200) Houtenaren op diverse bijeenkomsten hun bijdrage hebben geleverd.

Burgemeester Wouter de Jong presenteerde de toekomstvisie voor Houten. “Er is veel waardering voor Houten. Uitgangspunt van deze visie is dat het ook in de toekomst prettig moet zijn om in Houten te wonen, leven, werken en recreëren.”

Gepubliceerd in Eigen berichten

In de raadsvergadering van 31 maart is een motie aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat van alle nog te bouwen woningen in Houten tenminste 30% sociale woningbouw zal zijn.

Gepubliceerd in Politiek

De Opschoondag op zaterdag 28 maart was in Houten een succes. Er waren op maar liefst 16 locaties Supporters van Schoon actief. Dit is een recordaantal.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Donderdagavond 26 maart was het zover. Wethouder Michiel van Liere maakte tijdens een bewonersbijeenkomst in het College De Heemlanden bekend welke projectontwikkelaar De Slinger-west mag gaan ontwikkelen.
Gepubliceerd in Politiek

Op 5 februari organiseerde de Adviesraad Viveste samen met Viveste een thema-avond over betaalbaar wonen. Huurders en andere belanghebbenden werd gevraagd mee te denken over mogelijkheden om huren in Houten betaalbaar te houden.

Gepubliceerd in Wonen

Donderdag 26 maart wordt bekendgemaakt welk nieuwbouwplan de omwonenden hebben gekozen voor De Slinger-West (het terrein van de voormalige Regenboogschool). De uitslag van de bewonersenquête wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in College De Heemlanden.

Gepubliceerd in Aankondigingen

Maandag 16 maart is een flinke stap gezet naar volledige realisatie van de Ecowijk in Houten. Op de bouwlocatie aan het Robiniahout tekenden de vereniging Ecowijk, aannemer van Bekkum, de provincie Utrecht en de gemeente Houten een garantieovereenkomst.

Gepubliceerd in Wonen

Wanneer u uw woning deelt met meerdere volwassenen, wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder een huishouden delen, hoe lager de uitkering.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Pagina 7 van 13