Gemeente nieuws - OnsHouten
Hoe kan de gemeente het contact en de interactie met inwoners verbeteren? Hoe kan de gemeente de tevredenheid over participatie vergroten? En hoe maken we het digitale discussieplatform Argu boeiender en bekender? Deze vragen staan…
Een externe organisatieadviseur gaat de mogelijkheden onderzoeken om de speeltuin en kinderboerderij in Houten te behouden. Het besluit om een onafhankelijk bureau in te schakelen, is in gezamenlijk overleg genomen door de gemeente en het…
De gemeente Houten start op maandag 17 oktober met het verwijderen en vervangen van obstakels op fietspaden. Op ongeveer honderd locaties worden obstakels zoals paaltjes en betonblokken weggehaald en op 35 locaties komen nieuwe fietsvriendelijkere fietsobstakels…
Eneco, een aantal omwonenden en de gemeente organiseren 27 oktober een bijeenkomst over Windpark Houten. Bezoekers krijgen informatie over de resultaten van de mediation en over mogelijke oplossingsrichtingen voor de ervaren geluidsoverlast. Ook kunnen zij vragen…
Maandag 24 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de aanpak van wateroverlast bij extreme regenbuien. De locatie is de raadszaal van het gemeentehuis. De avond begint om 19.00 uur tot circa 21.30 uur
Dinsdag 4 oktober is de evaluatie van de pilot parkeren langs De Bouw behandeld in het college van b. en w. De conclusie is dat de extra parkeervakken een positief effect hebben gehad op de…
Pagina 17 van 61