Gemeente nieuws - OnsHouten
De evaluatie van de pilot parkeren langs De Bouw is op 4 oktober behandeld in het college van b. en w. Het college concludeert dat de extra parkeervakken een positief effect hebben gehad op de parkeerdruk…
De oude school De Wegwijzer en de oude sporthal Den Oord worden afgebroken. Deze locatie aan het Lupineoord komt beschikbaar voor nieuwbouw. Voor dit nieuwbouwplan zijn uitgangspunten nodig en u kunt hierover meedenken.
Op woensdag 26 oktober vindt u de Mantelzorgkrant als bijlage in het midden van ’t Groentje. U leest en hoort de laatste jaren veel over mantelzorg. Maar wat houdt dat eigenlijk in? De gemeente Houten wil…
De landelijke campagne 'Energie besparen doe je nu' van de Rijksoverheid is van start gegaan. Het doel is om, ook in Houten, meer woningen energiezuinig te maken. Dit kan onder andere door betere isolatie van dak, gevel,…
Het is een klein bericht in het Groentje van afgelopen week: “Houten van start met 4 garantiebanen”. Ik wil het bericht graag vol in het licht zetten: in oktober en november gaan vier medewerkers aan de…
Hoe kan de gemeente het contact en de interactie met inwoners verbeteren? Hoe kan de gemeente de tevredenheid over participatie vergroten? En hoe maken we het digitale discussieplatform Argu boeiender en bekender? Deze vragen staan…
Pagina 17 van 61