Gemeente nieuws - OnsHouten
De heer A.W.M. (Ab) Smit uit Schalkwijk is vrijdag onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Wouter de Jong reikte hem de bijbehorende versierselen en oorkonde uit. Dat gebeurde in de brandweerpost in Schalkwijk…
De gemeente is van plan om Fort Honswijk aan de Lekdijk in Schalkwijk te kopen. Zo wil de gemeente Houten een mooie en passende toekomst voor dit rijksmonument en icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie…
Maandag 5 september beginnen de werkzaamheden om de Odijkseweg in te richten als fietsstraat. Het gaat hierbij om het gedeelte vanaf De Molen tot aan de Rademakersgilde. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 14 oktober.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert de komende maanden (in september-oktober en begin 2017) onderzoek uit aan de Neder-Rijn- en Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Het onderzoek bestaat uit het plaatsen van peilbuizen, sonderingen en onderzoek…
Onlangs zijn de veiligheidscijfers over de eerste zes maanden van 2016 verschenen. Het totaal aantal misdrijven is in Houten in deze periode met 1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallende stijgers zijn…
De bijeenkomsten over de stand van zaken rondom Windpark Houten vinden eind oktober plaats. Omwonenden en andere geïnteresseerde inwoners krijgen dan informatie over de resultaten van de mediationgesprekken en over mogelijke oplossingsrichtingen voor de ervaren…
Pagina 21 van 62