Gemeente nieuws - OnsHouten
Vanwege werkzaamheden aan het asfalt van de rijkswegen A12 en A27 tussen de knooppunten Oudenrijn-Lunetten en Everdingen wordt de A27 drie weekenden afgesloten (waarvan één reserve weekend).
Woensdagavond 22 juni werden er in Jongerencentrum Enter ‘Jongerenawards’ uitgereikt, om hiermee 23 jongeren die iets speciaals hebben betekend voor de Houtense samenleving of de directe medemens, in het zonnetje te zetten.
Het waterschap en Linieland hebben samen een plan uitgewerkt voor de aanleg van een waterberging in de vorm van een inundatieveld. Het is de bedoeling om in de zomerperiode het gebied tweemaal per maand onder…
Onlangs tekende minister Schultz van Haegen het Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor de aanpak van het traject Houten – Hooipolder op de A27. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding…
In het najaar van 2015 heeft een evaluatie plaats gevonden van Windpark Houten door de Universiteit Utrecht. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn de gemeente, Eneco en een vertegenwoordiging van de omwonenden met elkaar in gesprek…
Dit blijkt uit onderzoek van GGD regio Utrecht dat uitgevoerd is onder 10.000 jongeren van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht.
Pagina 21 van 61