Gemeente nieuws - OnsHouten
    Donderdag 23 mei zal de gemeenteraad vanaf 20:00 uur een debat- en besluitvormende raad houden. Hierin zal onder meer gebebatteerd worden over het bestemmingsplan voor een bouwlocatie in Tull en 't Waal.
Hoe moeten de bus- en tramlijnen de komende zes, zeven jaar lopen in de regio Utrecht? Veel is er al besloten en in aanleg, maar er liggen nog belangrijke keuzes.
De Plaatselijke Groep LEADER heeft 17 april jl. de laatste adviezen uitgebracht over provinciale en gemeentelijke (co)financiering van projecten. De projecten Kersenmuseum van Fruitteeltbedrijf Vernooy en Leefbaar Langbroek, van Stichting Dorpshuis Langbroek zijn positief beoordeeld.
Op dit moment maakt CycloMedia foto's van de gemeente Houten. CycloMedia is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen worden er 360 graden panoramafoto's gemaakt vanaf…
Tussen begin juni en half juli voert aannemer BAM werkzaamheden uit aan de N410 (Kruisweg, Houtenseweg en Achterdijk) in de gemeenten Houten en Bunnik. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht en…
Tijdens de raad is het onderstaande door ITH uitgesproken Mijnheer de voorzitter, aanwezigen op de tribune, collega's, Een paar jaar geleden dienden D66 en Groen-links een motie in waarbij dit gebied, de Meerpaal, tot natuur…
Pagina 52 van 61